Dokumenta i licence

Uz pratnju profesionalnog vodiča možete da budete sigurni da će vaše putovanje biti puno lepih emocija. Takođe, ne morate da brinete o ulaznicama i razmišljati o radnom vremenu muzeja što je veoma važno kada ste na odmoru sa porodicom ili na poslovnom putovanju sa biznis partnerima.

 Diploma

Diploma turističkog vodiča

Licenca turističkog vodiča

Licenca za vođenje Kremlja

Licenca za vođenje muzeja Borodinske bitke

Licenca za vođenje muzeja Kosmonautike