Kremlj

Kremlj je srce Moskve, nekada njen istorijski, duhovni i politički centar. Danas je rezidencija predsednika Ruske Federacije i veliki muzejski kompleks koji godišnje poseti 4 miliona turista. Zidine današnjeg Kremlja podignute su XV veku čuvenim italijanskim arhhitektama. Moskovski Kremlj je jako zanimljiv spoj ruske i italijanske arhitekture.

 Aleksandrovski sad. Aleksandrovski park. Večna vatra. Smena straže. Predsednička garda.

Tokom obilaska teritorije upoznaćemo se sa najpoznatijm objektima ovog jedinstvenog spomenika:

  • Arsenal – kasarnu predsedničke garde;
  • Senat – radnu rezidenciju predsednika Ruske Federacije;
  • Spaska kula i Kremljski sat;
  • Car top;
  • Car zvono;
  • Saborni trg sa tri saborne crkve: Uspenska, Arhangelska, Blagoveštanska;
  • Zvonik Ivan Veliki;
  • Veliki Kremljski dvorac – paradna rezidencija predsednika Ruske Federacije.

Trajanje ekskurzije: 1,5 h.

Panoramsko razgledanje Moskve Pešačka tura razgledanja Moskve Kremlj Kremlj i Oružana palata Moskovski metro Muzej kosmonautike Muzej kosmonautike i park VDNH Tretjakovska galerija Muzej Borodinske bitke Krstarenje rekom Moskvom Sergijev Posad